Et kredittkort er en åpen kilde til kreditt som lar deg kjøpe varer og tjenester opp til en øvre kredittgrense.

Når du trekker kredittkortet, så låner banken din deg penger for at du kan fullføre transaksjonen. I motsetning til ett lån som har en fast dato for tilbakebetaling og månedlige avdrag, kan du velge med et kredittkort hvor mye du ønsker å betale ned hver måned. Merk at du må alltid betale et minimumsbeløp hver måned som for øyeblikket er lovregulert til å ikke være mindre enn 3.5%.

Etter man har fullført ett kjøp eller en transaksjon, gir banken deg en betalingsfri periode. Lengden på denne perioden avhenger av hva slags kredittkort du søker på, men ligger normalt på 30 til 45 dager. I løpet av denne perioden kan du betale tilbake det du har lånt uten at renter begynner å løpe.

Slike rentefrie perioder er ett nyttig verktøy, som lar ansvarlige brukere få tilgang på rentefrie, korte lån. Og så lenge du betaler ned utestående saldo innen denne perioden slipper du å betale noe i renter.

Noen ganger derimot kan man oppleve at man ikke har råd til å betale ned hele kredittkort saldoen i slutten av måneden. Da blir kredittkortgjelden kalt «rentebærende» kredittkortgjeld. Renter tillegges saldoen hver måned til alt er nedbetalt.

Opplever man at man ikke lengre klarer å nedbetale hele saldoen hver måned bør man ta noen drastiske skritt. Et nyttig verktøy er å sette opp et budsjett og kutte ned på forbruket en måned eller to slik at man kommer ajour med sine kredittkortutgifter.

Det beste rådet er å benytte kredittkort fornuftig for å spare bonus og ha tilgang til kreditt hvis noe uforutsett skulle oppstå. Hvis man ikke tidligere har hatt kredittkort vil det beste rådet være å begynne med en lav kredittgrense på 5-10 000 kroner. Med en lav tilgjengelig kreditt kan man bli vant med å bruke et kredittkort fornuftig slik at man unngår gjeld.

Kategorier: Artikler